Labyrinth: workshopy CLIL pro učitele
Šablony pro ZŠ 
METODOLOGIE VÝUKY FORMOU CLIL 8x45 min.

Stacks Image 62516
Součástí kurzu je teoretický úvod. Navazuje praktická část, během které se účastníci seznámí se specifickými aspekty metodologie CLIL a získají informace o vhodných metodách a efektivních formách práce v CLILových hodinách. Vyzkoušejí si v roli žáků různé CLILové aktivity, které s lektorem následně metodicky rozeberou a prodiskutují.

Účastníci získají spoustu inspirace do výuky i potřebnou sebedůvěru při aplikaci metody CLIL na škole. Osvojí si také vhodné a efektivní způsoby práce s učebními materiály LABYRINTH.
1denní kurz v rozsahu 8x45 minut pro učitele na 2. stupni ZŠ s angličtinouCena za osobu: 1 990 Kč
Kdy: 26. dubna 2019, od 9 do 15:30 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)Pozvánka | Přihláška
1denní kurz v rozsahu 8x45 minut pro učitele na 1. stupni ZŠ s angličtinouCena za osobu: 1 990 Kč
Kdy: 2. května 2019, od 12 do 18 hodin
Kde: ZŠ Brno, Jana Babáka 1, BrnoPozvánka | Přihláška
SPECIFIKA VÝUKY FORMOU CLIL VE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTECH 16x45 min.

Stacks Image 61166
Určeno pro učitele, kteří budou metodu CLIL do výuky svého předmětu zavádět, případně ji již ve výuce používají a potřebují získat ucelenější znalosti pro její úspěšnou implementaci.

Účastníci si připomenou základní specifika metodologie CLIL, budou se věnovat rozdílným přístupům při využívání CLILu na 1. stupni a ve vyšších ročnících ZŠ. Naučí se nastavovat si pro CLIL reálné cíle, eliminovat rizika a připravit si plán dlouhodobé výuky. Vyzkoušejí si v praxi a následně metodicky rozeberou dvě ukázkové CLILové hodiny zaměřené na výuku přírodovědných a humanitních předmětů s využitím učebních materiálů Labyrinth a získají náměty pro úspěšnou komunikaci zavádění metody CLIL na škole. Účastníci obdrží jednu sadu Labyrinth (učebnici, pracovní sešit a CD).
2denní kurz v Praze v rozsahu 16x45 minutCena 4 700 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály, a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 5 850 Kč.Kdy: 8.–9. listopadu 2019, od 9 do 16 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)Přihláška
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ HER VE VÝUCE CIZÍHO JAZYKA 16x45 min.

Stacks Image 62672
Hledáte inspiraci, která Vám pomůže s výběrem vhodných her a jejich načasováním podle věku žáků a jejich úrovně znalostí? Přijďte si na workshop vše vyzkoušet v praxi.
2denní kurz v Praze v rozsahu 16x45 minutCena za osobu: 4 700 KčV ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály, sada Labyrinth a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 5 850 Kč.


Kdy: 10.–11. května 2019, vždy od 9 do 16 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)
Pozvánka | Přihláška
ENGLISH VOCABULARY ESSENTIALS FOR CLIL IN HUMANITIES (HISTORY AND CIVICS) 16x45 min.
Stacks Image 61426
Kurz je zaměřen na vybraná odborná témata pro výuku metodou CLIL zejména v hodinách dějepisu a občanské výchovy. V praktické jazykové rovině se lektor soustředí na rozvoj funkčního jazyka pro vedení hodiny v angličtině a na rozvoj aktivních řečových a prezentačních dovedností. Další část kurzu tvoří procvičování slovní zásoby a větných obratů souvisejících s daným tématem DĚ nebo ON (např. osvícentví, vynálezy, rasismus, státní symboly a řada dalších).
2denní kurz v rozsahu 16x45 minutCena 4 700 KčBližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
ENGLISH VOCABULARY ESSENTIALS FOR CLIL IN SCIENCE (GEOGRAPHY AND BIOLOGY) 16x45 min.
Stacks Image 61261
Kurz je zaměřen na vybraná odborná témata pro výuku metodou CLIL zejména v hodinách přírodopisu a zeměpisu. V praktické jazykové rovině se lektor soustředí na rozvoj funkčního jazyka pro vedení hodiny v angličtině a na rozvoj aktivních řečových a prezentačních dovedností. Další část kurzu tvoří procvičování slovní zásoby a větných obratů souvisejících s daným tématem ZE nebo PŘ (např. hydrosféra, práce s mapou, anatomie savců, ekosystémy a řada dalších).
2denní kurz v rozsahu 16x45 minutCena 4 700 Kč
Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
ENGLISH VOCABULARY ESSENTIALS FOR CLIL IN MATHEMATICS 16x45 min.
Stacks Image 61272
Kurz je zaměřen na vybraná odborná témata pro výuku metodou CLIL zejména v hodinách matematiky. V praktické jazykové rovině se lektor soustředí na rozvoj funkčního jazyka pro vedení hodiny v angličtině a na rozvoj aktivních řečových a prezentačních dovedností. Další část kurzu tvoří procvičování slovní zásoby a větných obratů souvisejících s daným tématem (např. procenta, rovnice, trigonometrie, tělesa a řada dalších).
2denní kurz v rozsahu 16x45 minutCena 4 700 Kč
Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
CLIL VE VÝUCE NAPŘÍČ PŘEDMĚTY 32x45 min.

Stacks Image 62716
Ideální spojení potřebné teoretické průpravy pro zavádění metody CLIL s budováním slovní zásoby v jednotlivých předmětech. Praktické ukázky s metodickým rozborem, aktivizační prvky výuky i téma hodnocení ve výuce metodou CLIL. Po absolvování kurzu budete kompletně připraveni.
4denní kurz v rozsahu 32x45 minutCena 8 000 KčKdy: 3.–4. června a 14.–15. června 2019, vždy od 9 do 16 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)Pozvánka | Přihláška
ANGLIČTINA A METODA CLIL V KONTEXTU MODERNÍCH TRENDŮ (NEJEN) JAZYKOVÉ VÝUKY 58x45 min.
Stacks Image 61920
Kurz v rozsahu 58 x 45 min. se zaměřuje na osvědčené trendy ve výuce anglického jazyka v kombinaci s dalšími všeobecně vzdělávacími předměty. Učitelé si osvojí specifika výuky metodou CLIL jako jsou aktivizační metody, efektivní formy projektové výuky, ICT atd. Dále se účastníci seznámí s metodickými a didaktickými okruhy souvisejícími s aplikací metody CLIL (např. přístupy k výuce prostřednictvím co-teachingu či vzájemné jazykové poradenství a spolupráce mezi pedagogy na škole).

Vzdělávací program je rozdělen do dvou základních částí – teoretickou průpravu vystřídá série prakticky zaměřených workshopů.

Cena pro jednu osobu činí 18 200 Kč.

Kurz je vhodné doplnit individuální metodickou i jazykovou podporou v rozsahu 6x45 min. formou co-teachingu/supervize se zkušeným lektorem.


Další informace Vám poskytneme na e-mailu: JirinaMail.
ZAČÍNÁME S MENTORINGEM 32x45 min.
Stacks Image 62360
Skvělá příležitost pro osobní a profesní seberozvoj v oblasti mentoringu pro pedagogické pracovníky.
Účastníci si uvědomí své vnitřní procesy a naučí se respektovat vnitřní nastavení i potřeby druhých.
Absolventi kurzu získají vědomosti, schopnosti a dovednosti pro vedení mentorských setkání.
Kurz DVPP je veden v češtině.
4denní kurz, 32x45 minutCena 8 000 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 11 100 Kč.Kdy: 6.–7. května, pokračujeme 7.–8. června, každý den vždy od 9 do 16:00 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)Pozvánka | Přihláška
OD ZKUŠENÉHO UČITELE K DOBRÉMU MENTOROVI VÝUKY METODOU CLIL 32x45 min.

Stacks Image 61210
Určeno pro zkušenější učitele, kteří se chtějí stát mentory při zavádění metody CLIL na škole.
Účastníci se seznámí se základy mentoringu a specifiky jeho zavádění v oblasti výuky metodou CLIL, nahlédnou do typologie osobnosti, naučí se ji vyhodnocovat a seznámí se s možnostmi její aplikace při budování vztahů. Nacvičí si užitečné dovednosti pro mentorování kolegů – učitelů CLILových hodin (například kladení otevřených otázek, naslouchání, nácvik vedení rozhovoru technikou GROW, reakce v náročných situacích a mnoho dalších).
4denní kurz, 32x45 minutCena 8 000 Kč

V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 11 100 Kč.Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
VÝUKA ANGLICKÉ VÝSLOVNOSTI U ŽÁKŮ S DYSLEXIÍ 8x45 min.
Stacks Image 62773
Dyslektici to ve škole nemají jednoduché a při výuce cizího jazyka obzvlášť. Kromě metodologických základů této SPU, získáte praktické tipy a v praxi si osvojíte metody, které Vám pomohou při výuce těchto žáků v heterogenních třídách.

Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu HanaMail.
1denní kurz v rozsahu 8x45 minutCena 1 900 Kč
Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu HanaMail.
KOMPLEXNÍ OSOBNOSTNÍ PODPORA PEDAGOGŮM POSKYTUJÍCÍM SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 8x45 min.
Připravujeme
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZVÝŠENOU CITLIVOSTÍ 8x45 min.
Připravujeme
PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 16x45 min.

Stacks Image 62540
Od projektového záměru až k úspěšné realizaci mezinárodního projektu. Kde hledat partnery, jak si poradit s projektovou žádostí a na co nezapomenout, když je projekt schválen? Praktické tipy pro realizaci včetně specifické projektové terminologie.

Další informace Vám poskytneme na e-mailu: HanaMail.
2denní kurz v Praze v rozsahu 16x45 minutCena 4 700 Kč

V ceně vzdělávacího kurzu je zahrnuta strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 5 850 Kč.Kdy: 27.–28. srpna 2019, vždy od 9 do 16 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)Pozvánka | Přihláška
ANGLICKÝ JAZYK A2 – MÍRNĚ POKROČILÍ

Stacks Image 61900
Angličtina pro učitele A2, 68x45 min.Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 nebo Vrážská 238, Praha 5
Den: pondělí nebo středa
Termín: září 2019 – červen 2020
Čas: 15:00–16:30
Cena: 8 400 KčPřihlásit se můžete na e-mailu JirinaMail.
Intenzivní letní kurzy angličtiny A2, 68x45 min. a 82x45 min.Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Termín: 15. 7. – 2. 8. 2019


Bližší informace týkající se rozvrhu kurzů a cen vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
ANGLICKÝ JAZYK B1 – STŘEDNĚ POKROČILÍ

Stacks Image 61840
Angličtina pro učitele B1 – II., 68x45 min.Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 nebo Vrážská 238, Praha 5
Den: pondělí nebo středa
Termín: září 2019 – červen 2020
Čas: 15:00–16:30
Cena: 8 400 Kč


Přihlásit se můžete na e-mailu JirinaMail.
Intenzivní letní kurz angličtiny B1, 82x45 min.Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Termín: 15. 7. – 2. 8. 2019
Cena: 24 600 Kč
V ceně kurzu jsou zahrnuty učebnice a pracovní sešity.


Bližší informace týkající se rozvrhu kurzu vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
INTENZIVNÍ KURZY VŠEOBECNÉ ANGLIČTINY 82x45 min.

Stacks Image 61932
Intenzivní kurz všeobecné angličtiny pro mírně pokročilé (jazyk. úroveň A2)


Intenzivní kurz všeobecné angličtiny pro středně pokročilé (jazyk. úroveň B1)


Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova) nebo Channel Crossings, Vrážská 238, Praha 5 (naproti vlakovému nádraží).Kurzy mohou být realizovány také přímo na škole.Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
KURZY ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA 56x45 min.

Stacks Image 61080
Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ (jazyk. úroveň A2)


Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ (jazyk. úroveň B1)


Kurz německého jazyka pro učitele ZŠ (jazyk. úroveň A2)


Jazykově metodický kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ (jazyk. úroveň B2)
s využitím metod Classroom language a Learning by doing


Jazykově metodický kurz německého jazyka pro učitele ZŠ (jazyk. úroveň B1)
s využitím metod Classroom language a Learning by doing
Cena pro jednoho účastníka: 18 200 Kč.Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
Šablony pro SŠ a VOŠ 
CLIL – AKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA NAPŘÍČ PŘEDMĚTY 8x45 min.

Stacks Image 61954
Kurz v rozsahu 8 x 45 min. je věnován pedagogům, kteří by se s metodou CLIL chtěli lépe seznámit nebo metodu CLIL znají a mají zájem o intenzivnější průpravu tímto výukovým přístupem.

V úvodní části proběhne teoretická část. Během praktické části kurzu se účastníci seznámí se specifickými aspekty metodologie CLIL a získají informace o vhodných metodách a efektivních formách práce v CLILových hodinách. Vyzkoušejí si v roli studentů různé CLILové aktivity, které s lektorem následně metodicky rozeberou a prodiskutují.

Kromě množství inspirace získají účastníci také potřebnou sebedůvěru při aplikaci metody CLIL na škole.

Kurz je možné realizovat se zaměřením na anglický nebo německý jazyk.
1denní kurz v rozsahu 8 x 45 minutCena za osobu: 1 990 KčKdy: 28. srpna 2019, od 9 do 15:30 hodin
Kde: SOŠ pro administrativu EU, Lipí 1911, Praha 9Pozvánka | Přihláška
1denní kurz v rozsahu 8 x 45 minutCena za osobu: 1 990 KčKdy: 17. října 2019, od 12 do 18:30 hodin
Kde: Brno – přesná adresa bude upřesněna a bude snadno dostupná autem i MHDPozvánka | Přihláška
METODA CLIL – INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K ROZVOJI JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ 16x45 min.
Stacks Image 62229
Kurz 16 x 45. min, je určen pedagogům, kteří budou metodu CLIL do výuky svého předmětu zavádět, případně již CLIL ve výuce používají a potřebují získat ucelenější znalosti.

Úvodní část je věnována základním specifikám metodologie CLIL. Účastníci se naučí, jak zakomponovat prvky metody CLIL do vlastních předmětů s ohledem na výuku starších žáků. V dalším kroku se naučí si pro CLIL nastavovat reálné cíle, eliminovat rizika a připravit si plán dlouhodobé výuky. V praxi si vyzkoušejí a následně metodicky rozeberou ukázkové CLILové hodiny.

Účastníci získají množství inspirace do výuky a také náměty pro úspěšnou komunikaci při zavádění metody CLIL na škole.

Kurz je možné realizovat se zaměřením na anglický nebo německý jazyk.
2denní kurz v rozsahu 16 x 45 minutCena za jednu osobu: 4 700 Kč Cena vč. ubytování: 5 850 Kč
Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
CLIL VE VÝUCE NAPŘÍČ PŘEDMĚTY 32x45 min.

Stacks Image 63014
Ideální spojení potřebné teoretické průpravy pro zavádění metody CLIL s budováním slovní zásoby v jednotlivých předmětech. Praktické ukázky s metodickým rozborem, aktivizační prvky výuky i téma hodnocení ve výuce metodou CLIL. Po absolvování kurzu budete kompletně připraveni.
4denní kurz v rozsahu 32x45 minutCena 8 000 KčKdy: 3.–4. června a 14.–15. června 2019, vždy od 9 do 16 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)Pozvánka | Přihláška
ANGLIČTINA A METODA CLIL V KONTEXTU MODERNÍCH TRENDŮ (NEJEN) JAZYKOVÉ VÝUKY 58x45 min.
Stacks Image 62824
Kurz v rozsahu 58 x 45 min. se zaměřuje na osvědčené trendy ve výuce anglického jazyka v kombinaci s dalšími všeobecně vzdělávacími předměty. Učitelé si osvojí specifika výuky metodou CLIL jako jsou aktivizační metody, efektivní formy projektové výuky, ICT atd. Dále se účastníci seznámí s metodickými a didaktickými okruhy souvisejícími s aplikací metody CLIL (např. přístupy k výuce prostřednictvím co-teachingu či vzájemné jazykové poradenství a spolupráce mezi pedagogy na škole).

Vzdělávací program je rozdělen do dvou základních částí – teoretickou průpravu vystřídá série prakticky zaměřených workshopů.

Cena pro jednu osobu činí 18 200 Kč.

Kurz je vhodné doplnit individuální metodickou i jazykovou podporou v rozsahu 6x45 min. formou co-teachingu/supervize se zkušeným lektorem.


Další informace Vám poskytneme na e-mailu: JirinaMail.
ZAČÍNÁME S MENTORINGEM 32x45 min.
Stacks Image 62959
Skvělá příležitost pro osobní a profesní seberozvoj v oblasti mentoringu pro pedagogické pracovníky.
Účastníci si uvědomí své vnitřní procesy a naučí se respektovat vnitřní nastavení i potřeby druhých.
Absolventi kurzu získají vědomosti, schopnosti a dovednosti pro vedení mentorských setkání.
Kurz DVPP je veden v češtině.
4denní kurz, 32x45 minutCena 8 000 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 11 100 Kč.Kdy: 6.–7. května, pokračujeme 7.–8. června, každý den vždy od 9 do 16:00 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)Pozvánka | Přihláška
OD ZKUŠENÉHO UČITELE K DOBRÉMU MENTOROVI VÝUKY METODOU CLIL 32x45 min.

Stacks Image 62983
Určeno pro zkušenější učitele, kteří se chtějí stát mentory při zavádění metody CLIL na škole.
Účastníci se seznámí se základy mentoringu a specifiky jeho zavádění v oblasti výuky metodou CLIL, nahlédnou do typologie osobnosti, naučí se ji vyhodnocovat a seznámí se s možnostmi její aplikace při budování vztahů. Nacvičí si užitečné dovednosti pro mentorování kolegů – učitelů CLILových hodin (například kladení otevřených otázek, naslouchání, nácvik vedení rozhovoru technikou GROW, reakce v náročných situacích a mnoho dalších).
4denní kurz, 32x45 minutCena 8 000 Kč

V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 11 100 Kč.Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
VÝUKA ANGLICKÉ VÝSLOVNOSTI U ŽÁKŮ S DYSLEXIÍ 8x45 min.
Stacks Image 62845
Dyslektici to ve škole nemají jednoduché a při výuce cizího jazyka obzvlášť. Kromě metodologických základů této SPU, získáte praktické tipy a v praxi si osvojíte metody, které Vám pomohou při výuce těchto žáků v heterogenních třídách.

Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu HanaMail.
1denní kurz v rozsahu 8x45 minutCena 1 900 Kč
Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu HanaMail.
KOMPLEXNÍ OSOBNOSTNÍ PODPORA PEDAGOGŮM POSKYTUJÍCÍM SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 8x45 min.
Připravujeme
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZVÝŠENOU CITLIVOSTÍ 8x45 min.
Připravujeme
PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 16x45 min.

Stacks Image 63027
Od projektového záměru až k úspěšné realizaci mezinárodního projektu. Kde hledat partnery, jak si poradit s projektovou žádostí a na co nezapomenout, když je projekt schválen? Praktické tipy pro realizaci včetně specifické projektové terminologie.

Další informace Vám poskytneme na e-mailu: HanaMail.
2denní kurz v Praze v rozsahu 16x45 minutCena 4 700 Kč

V ceně vzdělávacího kurzu je zahrnuta strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 5 850 Kč.Kdy: 27.–28. srpna 2019, vždy od 9 do 16 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)Pozvánka | Přihláška
ANGLICKÝ JAZYK A2 – MÍRNĚ POKROČILÍ

Stacks Image 63048
Angličtina pro učitele A2, 68x45 min.Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 nebo Vrážská 238, Praha 5
Den: pondělí nebo středa
Termín: září 2019 – červen 2020
Čas: 15:00–16:30
Cena: 8 400 KčPřihlásit se můžete na e-mailu JirinaMail.
Intenzivní letní kurzy angličtiny A2, 68x45 min. a 82x45 min.Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Termín: 15. 7. – 2. 8. 2019


Bližší informace týkající se rozvrhu kurzů a cen vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
ANGLIČTINA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI A PEDAGOGIKU – KONVERZAČNÍ KURZ, 24x45 min., vstupní úroveň A2

Rozmluvíte se a získáte specifickou slovní zásobu. V nabídce jsou celkem 4 varianty kurzu (A – D), každý je zaměřen na slovní zásobu z jiné oblasti.

Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu HanaMail.
ANGLICKÝ JAZYK B1 – STŘEDNĚ POKROČILÍ

Stacks Image 63063
Angličitna pro učitele B1 – II., 68x45 min.Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 nebo Vrážská 238, Praha 5
Den: pondělí nebo středa
Termín: září 2019 – červen 2020
Čas: 15:00–16:30
Cena: 8 400 Kč


Přihlásit se můžete na e-mailu JirinaMail.
Intenzivní letní kurz angličtiny B1, 82x45 min.Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Termín: 15. 7. – 2. 8. 2019
Cena: 24 600 Kč
V ceně kurzu jsou zahrnuty učebnice a pracovní sešity.


Bližší informace týkající se rozvrhu kurzu vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
INTENZIVNÍ KURZY VŠEOBECNÉ ANGLIČTINY 82x45 min.

Stacks Image 62592
Intenzivní kurz všeobecné angličtiny pro mírně pokročilé (jazyk. úroveň A2)


Intenzivní kurz všeobecné angličtiny pro středně pokročilé (jazyk. úroveň B1)


Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova) nebo Channel Crossings, Vrážská 238, Praha 5 (naproti vlakovému nádraží).Kurzy mohou být realizovány také přímo na škole.Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
Ochutnávka CLIL 
Stacks Image 34844
Půldenní workshop (4x60min) určený všem učitelům, kteří se s metodou CLIL chtějí hlouběji seznámit a případně ji začít využívat ve výuce. Součástí workshopu je tedy nezbytný teoretický úvod, který je doplněn mnoha praktickými aktivitami respektujícími správné zásady přístupu CLIL. Každá z aktivit je poté metodicky vyhodnocena. Samostatnou část tvoří problematika hodnocení žáků v CLILových hodinách.

Cena za účastníka je 990 Kč (vč. DPH).

V případě zájmu jsme připraveni uspořádat uzavřené školení pro učitelský sbor přímo ve vaší škole. Workshop přizpůsobujeme potřebám školy.

Další informace Vám poskytneme na e-mailu: jirina.mrkvickova@chc.cz.
CLIL ve sborovně 
Stacks Image 61515