Labyrinth: workshopy CLIL pro učitele
Šablony pro ZŠ 
SPECIFIKA VÝUKY FORMOU CLIL VE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTECH 16 x 45 min.

II/2.1c

Stacks Image 61166
Určeno pro učitele, kteří budou metodu CLIL do výuky svého předmětu zavádět, případně ji již ve výuce používají a potřebují získat ucelenější znalosti pro její úspěšnou implementaci.

Účastníci si připomenou základní specifika metodologie CLIL, budou se věnovat rozdílným přístupům při využívání CLILu na 1. stupni a ve vyšších ročnících ZŠ. Naučí se nastavovat si pro CLIL reálné cíle, eliminovat rizika a připravit si plán dlouhodobé výuky. Vyzkoušejí si v praxi a následně metodicky rozeberou dvě ukázkové CLILové hodiny zaměřené na výuku přírodovědných a humanitních předmětů s využitím učebních materiálů Labyrinth a získají náměty pro úspěšnou komunikaci zavádění metody CLIL na škole. Účastníci obdrží jednu sadu Labyrinth (učebnici, pracovní sešit a CD).
2denní kurz v Praze v rozsahu 16 x 45 minut


Cena 4 700 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály, sada Labyrinth a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 5 850 Kč.


Kdy: 12.–13. října 2018, vždy od 9 do 16 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)


Pozvánka | Přihláška
METODOLOGIE VÝUKY FORMOU CLIL 8 x 45 min.

II/2.12

Stacks Image 62516
Součástí kurzu je teoretický úvod. Navazuje praktická část, během které se účastníci seznámí se specifickými aspekty metodologie CLIL a získají informace o vhodných metodách a efektivních formách práce v CLILových hodinách. Vyzkoušejí si v roli žáků různé CLILové aktivity, které s lektorem následně metodicky rozeberou a prodiskutují.

Účastníci získají spoustu inspirace do výuky i potřebnou sebedůvěru při aplikaci metody CLIL na škole. Osvojí si také vhodné a efektivní způsoby práce s učebními materiály LABYRINTH.
1denní kurz v rozsahu 8 x 45 minut pro němčináře


Cena za osobu: 1 990 Kč


Kdy: 23. dubna 2018, od 9 do 15:30 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)


Pozvánka | Přihláška
1denní kurz v rozsahu 8 x 45 minut pro učitele na 1. stupni ZŠ s angličtinou


Cena za osobu: 1 990 Kč


Kdy: 16. května 2018, od 9 do 15:30 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)


Pozvánka | Přihláška
1denní kurz v rozsahu 8 x 45 minut pro učitele ZŠ s praktickými ukázkami v AJ


Cena za osobu: 2 200 Kč


Kdy: 29. srpna 2018, od 10 do 17 hodin
Kde: Hotel Prachárna, Křelovská 91, Olomouc

Uzávěrka přihlášek 15. 6. 2018


Pozvánka | Přihláška
1denní kurz v rozsahu 8 x 45 minut pro učitele na 2. stupni ZŠ s angličtinou


Cena za osobu: 1 990 Kč


Kdy: 9. listopadu 2018, od 9 do 15:30 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)


Pozvánka | Přihláška
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ HER VE VÝUCE CIZÍHO JAZYKA 16 x 45 min.

Hledáte inspiraci, která Vám pomůže s výběrem vhodných her a jejich načasováním podle věku žáků a jejich úrovně znalostí? Přijďte si na workshop vše vyzkoušet v praxi.

Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu hana.erlebachova@chc.cz.
VÝUKA ANGLICKÉ VÝSLOVNOSTI U ŽÁKŮ S DYSLEXIÍ 8 x 45 min.

Dyslektici to ve škole nemají jednoduché a při výuce cizího jazyka obzvlášť. Kromě metodologických základů této SPU, získáte praktické tipy a v praxi si osvojíte metody, které Vám pomohou při výuce těchto žáků v heterogenních třídách.

Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu hana.erlebachova@chc.cz.
CLIL VE VÝUCE NAPŘÍČ PŘEDMĚTY 32 x 45 min.

Ideální spojení potřebné teoretické průpravy pro zavádění metody CLIL s budováním slovní zásoby v jednotlivých předmětech. Praktické ukázky s metodickým rozborem, aktivizační prvky výuky i téma hodnocení ve výuce metodou CLIL. Po absolvování workshopu budete kompletně připraveni.

Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz.
ANGLIČTINA A METODA CLIL V KONTEXTU MODERNÍCH TRENDŮ (NEJEN) JAZYKOVÉ VÝUKY

II/2.2d

Stacks Image 61920
Kurz v rozsahu 58 x 45 min. se zaměřuje na osvědčené trendy ve výuce anglického jazyka v kombinaci s dalšími všeobecně vzdělávacími předměty. Učitelé si osvojí specifika výuky metodou CLIL jako jsou aktivizační metody, efektivní formy projektové výuky, ICT atd. Dále se účastníci seznámí s metodickými a didaktickými okruhy souvisejícími s aplikací metody CLIL (např. přístupy k výuce prostřednictvím co-teachingu či vzájemné jazykové poradenství a spolupráce mezi pedagogy na škole).

Vzdělávací program je rozdělen do dvou základních částí – teoretickou průpravu vystřídá série prakticky zaměřených workshopů.

Cena pro jednu osobu činí 18 200 Kč.

Kurz je vhodné doplnit individuální metodickou i jazykovou podporou v rozsahu 6 x 45 min. formou co-teachingu/supervize se zkušeným lektorem.


Další informace Vám poskytneme na e-mailu: jirina.mrkvickova@chc.cz.
ZAČÍNÁME S MENTORINGEM 32 x 45 min.

II/2.2d

Stacks Image 62360
Skvělá příležitost pro osobní a profesní seberozvoj v oblasti mentoringu pro pedagogické pracovníky.
Účastníci si uvědomí své vnitřní procesy a naučí se respektovat vnitřní nastavení i potřeby druhých.
Absolventi kurzu získají vědomosti, schopnosti a dovednosti pro vedení mentorských setkání.
Kurz DVPP je veden v češtině.
4denní kurz, 32 x 45 minut


Cena 8 000 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 11 100 Kč.
Každý účastník kurzu, který se přihlásí do 31. 5. 2018, získá navíc dárkovou kartičku STARBUCKS v hodnotě 200 Kč.


Kdy: 30.–31. srpna, pokračujeme 5.–6. října, každý den vždy od 9 do 16:00 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)


Pozvánka | Přihláška
OD ZKUŠENÉHO UČITELE K DOBRÉMU MENTOROVI VÝUKY METODOU CLIL 32 x 45 min.

II/2.2d

Stacks Image 61210
Určeno pro zkušenější učitele, kteří se chtějí stát mentory při zavádění metody CLIL na škole.

Účastníci se seznámí se základy mentoringu a specifiky jeho zavádění v oblasti výuky metodou CLIL, nahlédnou do typologie osobnosti, naučí se ji vyhodnocovat a seznámí se s možnostmi její aplikace při budování vztahů. Nacvičí si užitečné dovednosti pro mentorování kolegů – učitelů CLILových hodin (například kladení otevřených otázek, naslouchání, nácvik vedení rozhovoru technikou GROW, reakce v náročných situacích a mnoho dalších).
4denní kurz, 32 x 45 minut


Cena 8 000 Kč

V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 11 100 Kč.


Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz.
ENGLISH VOCABULARY ESSENTIALS FOR CLIL IN HUMANITIES (HISTORY AND CIVICS)

II/2.1c

Stacks Image 61426
Určeno pro učitele humanitních předmětů a jiných jazyků než AJ, kteří si chtějí zlepšit své jazykové znalosti a rozšířit si specifickou odbornou slovní zásobu pro výuku metodou CLIL.

Kurz je zaměřen na vybraná odborná témata pro výuku metodou CLIL zejména v hodinách dějepisu a občanské výchovy. V praktické jazykové rovině se lektor soustředí na rozvoj funkčního jazyka pro vedení hodiny v angličtině a na rozvoj aktivních řečových a prezentačních dovedností. Další část kurzu tvoří procvičování slovní zásoby a větných obratů souvisejících s daným tématem DĚ nebo ON (např. osvícentví, vynálezy, rasismus, státní symboly a řada dalších).
2denní kurz (16 x 45 minut)


Cena 4 700 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 5 850 Kč.


Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz.
ENGLISH VOCABULARY ESSENTIALS FOR CLIL IN SCIENCE (GEOGRAPHY AND BIOLOGY)

II/2.1c

Stacks Image 61261
Určeno pro učitele přírodovědných předmětů a jiných jazyků než AJ, kteří si chtějí zlepšit své jazykové znalosti a rozšířit si specifickou odbornou slovní zásobu pro výuku metodou CLIL.

Kurz je zaměřen na vybraná odborná témata pro výuku metodou CLIL zejména v hodinách přírodopisu a zeměpisu. V praktické jazykové rovině se lektor soustředí na rozvoj funkčního jazyka pro vedení hodiny v angličtině a na rozvoj aktivních řečových a prezentačních dovedností. Další část kurzu tvoří procvičování slovní zásoby a větných obratů souvisejících s daným tématem ZE nebo PŘ (např. hydrosféra, práce s mapou, anatomie savců, ekosystémy a řada dalších).


2denní kurz (16 x 45 minut)


Cena 4 700 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 5 850 Kč.


Kdy: 8.–9. června 2018, vždy od 9 do 16 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)


Pozvánka | Přihláška
ENGLISH VOCABULARY ESSENTIALS FOR CLIL IN MATHEMATICS

II/2.1c

Stacks Image 61272
Určeno pro učitele matematiky a jiných jazyků než AJ, kteří si chtějí zlepšit své jazykové znalosti a rozšířit si specifickou odbornou slovní zásobu pro výuku metodou CLIL.

Kurz je zaměřen na vybraná odborná témata pro výuku metodou CLIL zejména v hodinách matematiky. V praktické jazykové rovině se lektor soustředí na rozvoj funkčního jazyka pro vedení hodiny v angličtině a na rozvoj aktivních řečových a prezentačních dovedností. Další část kurzu tvoří procvičování slovní zásoby a větných obratů souvisejících s daným tématem (např. procenta, rovnice, trigonometrie, tělesa a řada dalších).
2denní kurz (16 x 45 minut)


Cena 4 700 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 5 850 Kč.


Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz.
PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE (16 x 45 minut)

Stacks Image 62540
Od projektového záměru až k úspěšné realizaci mezinárodního projektu. Kde hledat partnery, jak si poradit s projektovou žádostí a na co nezapomenout, když je projekt schválen? Praktické tipy pro realizaci včetně specifické projektové terminologie.

Další informace Vám poskytneme na e-mailu: hana.erlebachova@chc.cz.
ANGLICKÝ JAZYK A2 – MÍRNĚ POKROČILÍ (68 x 45 min. nebo 82 x 45 min.)

II/2.4c

Stacks Image 61900
Jazykový kurz v Praze 8 – Karlíně (68 x 45 min.)


Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 - Karlín
Dny: pondělí nebo středa


Termín: od září 2018
Čas: 15:00–16:30
Cena: 8 400 Kč
V ceně kurzu jsou zahrnuty učebnice.


Přihlásit se můžete na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz
Jazykový kurz v Praze 5 – Radotíně (82 x 45 min.)


Kde: Channel Crossings, Vrážská 238, Praha 5
Den: pondělí nebo čtvrtek


Termín: od září 2018
Čas: 15:00–17:15
Cena: 24 600 Kč
V ceně kurzu jsou zahrnuty učebnice.


Přihlásit se můžete na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz
ANGLICKÝ JAZYK B1 – STŘEDNĚ POKROČILÍ (68 x 45 minut)

II/2.4c

Stacks Image 61840
Jazykový kurz v Praze 8 – Karlíně


Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 - Karlín
Dny: každou středu


Termín: od září 2018
Čas: 15:00–16:30
Cena: 8 400 Kč
V ceně kurzu jsou zahrnuty učebnice.

Kontaktujte nás už dnes na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz.
INTENZIVNÍ KURZY VŠEOBECNÉ ANGLIČTINY (82 x 45 min.)

II/2.6c

Stacks Image 61932
Intenzivní kurz všeobecné angličtiny pro mírně pokročilé (jazyk. úroveň A2)


Intenzivní kurz všeobecné angličtiny pro středně pokročilé (jazyk. úroveň B1)


Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova) nebo Channel Crossings, Vrážská 238, Praha 5 (naproti vlakovému nádraží).


Kurzy mohou být realizovány také přímo na škole.


Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz.
KURZY ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA (56 x 45 min.)

II/2.6c

Stacks Image 61080
Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ (jazyk. úroveň A2)


Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ (jazyk. úroveň B1)


Kurz německého jazyka pro učitele ZŠ (jazyk. úroveň A2)


Jazykově metodický kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ (jazyk. úroveň B2)
s využitím metod Classroom language a Learning by doing


Jazykově metodický kurz německého jazyka pro učitele ZŠ (jazyk. úroveň B1)
s využitím metod Classroom language a Learning by doing
Cena pro jednoho účastníka: 18 200 Kč.

Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz.
Šablony pro SŠ a VOŠ 
CLIL – AKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA NAPŘÍČ PŘEDMĚTY

III/2.1c, IV/2.1c

Stacks Image 61954
Kurz v rozsahu 8 x 45 min. je věnován pedagogům, kteří by se s metodou CLIL chtěli lépe seznámit nebo metodu CLIL znají a mají zájem o intenzivnější průpravu tímto výukovým přístupem.

V úvodní části proběhne teoretická část. Během praktické části kurzu se účastníci seznámí se specifickými aspekty metodologie CLIL a získají informace o vhodných metodách a efektivních formách práce v CLILových hodinách. Vyzkoušejí si v roli studentů různé CLILové aktivity, které s lektorem následně metodicky rozeberou a prodiskutují.

Kromě množství inspirace získají účastníci také potřebnou sebedůvěru při aplikaci metody CLIL na škole.

Kurz je možné realizovat se zaměřením na anglický nebo německý jazyk.
Cena pro jednoho účastníka: 1 990 Kč.
Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz.
1denní kurz v rozsahu 8 x 45 minut


Cena za osobu: 1 990 Kč


Kdy: 12. dubna 2018, od 9 do 15:30 hodin
Kde: Vrážská 238, Praha 5 – Radotín (15 min. vlakem z Hlavního nádraží nebo 7 min. vlakem ze Smích. nádraží – ve vlaku platí jízdenka pražské MHD)


Pozvánka | Přihláška
1denní kurz v rozsahu 8 x 45 minut pro němčináře


Cena za osobu: 1 990 Kč


Kdy: 23. dubna 2018, od 9 do 15:30 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)


Pozvánka | Přihláška
METODA CLIL – INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K ROZVOJI JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ

III/2.2c, IV/2.2

Stacks Image 62229
Kurz 16 x 45. min, je určen pedagogům, kteří budou metodu CLIL do výuky svého předmětu zavádět, případně již CLIL ve výuce používají a potřebují získat ucelenější znalosti.

Úvodní část je věnována základním specifikám metodologie CLIL. Účastníci se naučí, jak zakomponovat prvky metody CLIL do vlastních předmětů s ohledem na výuku starších žáků. V dalším kroku se naučí si pro CLIL nastavovat reálné cíle, eliminovat rizika a připravit si plán dlouhodobé výuky. V praxi si vyzkoušejí a následně metodicky rozeberou ukázkové CLILové hodiny.

Účastníci získají množství inspirace do výuky a také náměty pro úspěšnou komunikaci při zavádění metody CLIL na škole.

Kurz je možné realizovat se zaměřením na anglický nebo německý jazyk.
Cena pro jednoho účastníka: 4 700 Kč.
Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz.
2denní kurz v rozsahu 16 x 45 minut


Cena za jednu osobu: 4 700 Kč Cena vč. ubytování: 5 850 KčKdy: 6.–7. dubna 2018, vždy od 9 do 16 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)


Pozvánka | Přihláška
OD ZKUŠENÉHO UČITELE K DOBRÉMU MENTOROVI VÝUKY METODOU CLIL

III/2.3, III/2.2

Stacks Image 62007
Určeno pro profesory víceletých gymnázií, kteří se chtějí stát mentory při zavádění metody CLIL na škole.

Účastníci se seznámí se základy mentoringu a specifiky jeho zavádění v oblasti výuky metodou CLIL, nahlédnou do typologie osobnosti, naučí se ji vyhodnocovat a seznámí se s možnostmi její aplikace při budování vztahů. Nacvičí si užitečné dovednosti pro mentorování kolegů – učitelů CLILových hodin (například kladení otevřených otázek, naslouchání, nácvik vedení rozhovoru technikou GROW, reakce v náročných situacích a mnoho dalších).
4denní kurz, 32 x 45 minut


Cena 8 000 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 11 100 Kč.
Každý účastník kurzu, který se přihlásí do 15. 1. 2018, získá navíc dárkovou kartičku STARBUCKS v hodnotě 200 Kč.


Kdy: 26.–27. ledna 2018 a 23–24. března 2018, každý den vždy od 9 do 16:00 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)


Pozvánka | Přihláška
ZAČÍNÁME S MENTORINGEM

III/2.3, IV/2.3

Stacks Image 62384
Skvělá příležitost pro osobní a profesní seberozvoj v oblasti mentoringu pro pedagogické pracovníky.
Účastníci si uvědomí své vnitřní procesy a naučí se respektovat vnitřní nastavení i potřeby druhých.
Absolventi kurzu získají vědomosti, schopnosti a dovednosti pro vedení mentorských setkání.
Kurz DVPP je veden v češtině.
4denní kurz, 32 x 45 minut


Cena 8 000 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 11 100 Kč.
Každý účastník kurzu, který se přihlásí do 31. 5. 2018, získá navíc dárkovou kartičku STARBUCKS v hodnotě 200 Kč.


Kdy: 30.–31. srpna, pokračujeme 5.–6. října, každý den vždy od 9 do 16:00 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)


Pozvánka | Přihláška
ENGLISH VOCABULARY ESSENTIALS FOR CLIL IN HUMANITIES (HISTORY AND CIVICS)

III/2.2, III/2.1

Stacks Image 62032
Určeno pro učitele humanitních předmětů a jiných jazyků než AJ, kteří si chtějí zlepšit své jazykové znalosti a rozšířit si specifickou odbornou slovní zásobu pro výuku metodou CLIL.

Kurz je zaměřen na vybraná odborná témata pro výuku metodou CLIL zejména v hodinách dějepisu a občanské výchovy. V praktické jazykové rovině se lektor soustředí na rozvoj funkčního jazyka pro vedení hodiny v angličtině a na rozvoj aktivních řečových a prezentačních dovedností. Další část kurzu tvoří procvičování slovní zásoby a větných obratů souvisejících s daným tématem DĚ nebo ON (např. osvícentví, vynálezy, rasismus, státní symboly a řada dalších).
2denní kurz (16 x 45 minut)


Cena 4 700 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 5 850 Kč.


Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz.
ENGLISH VOCABULARY ESSENTIALS FOR CLIL IN SCIENCE (GEOGRAPHY AND BIOLOGY)

III/2.2, III/2.1

Stacks Image 62056
Určeno pro učitele přírodovědných předmětů a jiných jazyků než AJ, kteří si chtějí zlepšit své jazykové znalosti a rozšířit si specifickou odbornou slovní zásobu pro výuku metodou CLIL.

Kurz je zaměřen na vybraná odborná témata pro výuku metodou CLIL zejména v hodinách přírodopisu a zeměpisu. V praktické jazykové rovině se lektor soustředí na rozvoj funkčního jazyka pro vedení hodiny v angličtině a na rozvoj aktivních řečových a prezentačních dovedností. Další část kurzu tvoří procvičování slovní zásoby a větných obratů souvisejících s daným tématem ZE nebo PŘ (např. hydrosféra, práce s mapou, anatomie savců, ekosystémy a řada dalších).


2denní kurz (16 x 45 minut)


Cena 4 700 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 5 850 Kč.


Kdy: 8.–9. června 2018, vždy od 9 do 16 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)


Pozvánka | Přihláška
ENGLISH VOCABULARY ESSENTIALS FOR CLIL IN MATHEMATICS

III/2.2, III/2.1

Stacks Image 62080
Určeno pro učitele matematiky a jiných jazyků než AJ, kteří si chtějí zlepšit své jazykové znalosti a rozšířit si specifickou odbornou slovní zásobu pro výuku metodou CLIL.

Kurz je zaměřen na vybraná odborná témata pro výuku metodou CLIL zejména v hodinách matematiky. V praktické jazykové rovině se lektor soustředí na rozvoj funkčního jazyka pro vedení hodiny v angličtině a na rozvoj aktivních řečových a prezentačních dovedností. Další část kurzu tvoří procvičování slovní zásoby a větných obratů souvisejících s daným tématem (např. procenta, rovnice, trigonometrie, tělesa a řada dalších).
2denní kurz (16 x 45 minut)


Cena 4 700 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 5 850 Kč.


Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz.
ANGLIČTINA A METODA CLIL V KONTEXTU MODERNÍCH TRENDŮ (NEJEN) JAZYKOVÉ VÝUKY

III/2.3

Stacks Image 62105

Kurz v rozsahu 58 x 45 min. je určen pro profesory gymnázií a zaměřuje se na osvědčené trendy ve výuce anglického jazyka v kombinaci s dalšími všeobecně vzdělávacími předměty. Účastníci si osvojí specifika výuky metodou CLIL jako jsou aktivizační metody, efektivní formy projektové výuky, ICT atd. Dále se účastníci seznámí s metodickými a didaktickými okruhy souvisejícími s aplikací metody CLIL (např. přístupy k výuce prostřednictvím co-teachingu či vzájemné jazykové poradenství a spolupráce mezi pedagogy na škole).

Vzdělávací program je rozdělen do dvou základních částí – teoretickou průpravu vystřídá série prakticky zaměřených workshopů.

Cena pro jednu osobu činí 18 200 Kč.

Kurz je vhodné doplnit individuální metodickou i jazykovou podporou v rozsahu 6 x 45 min. formou co-teachingu/supervize se zkušeným lektorem.


Další informace Vám poskytneme na e-mailu: jirina.mrkvickova@chc.cz.
ANGLICKÝ JAZYK A2 – MÍRNĚ POKROČILÍ (68 x 45 min. nebo 82 x 45 min.)

II/2.4c

Stacks Image 62634
Jazykový kurz v Praze 8 – Karlíně (68 x 45 min.)


Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 - Karlín
Dny: pondělí nebo středa


Termín: od září 2018
Čas: 15:00–16:30
Cena: 8 400 Kč
V ceně kurzu jsou zahrnuty učebnice.


Přihlásit se můžete na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz
Jazykový kurz v Praze 5 – Radotíně (82 x 45 min.)


Kde: Channel Crossings, Vrážská 238, Praha 5
Den: pondělí nebo čtvrtek


Termín: od září 2018
Čas: 15:00–17:15
Cena: 24 600 Kč
V ceně kurzu jsou zahrnuty učebnice.


Přihlásit se můžete na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz
ANGLIČTINA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI A PEDAGOGIKU – KONVERZAČNÍ KURZ (24 x 45 minut, vstupní úroveň A2)

Rozmluvíte se a získáte specifickou slovní zásobu. V nabídce jsou celkem 4 varianty kurzu (A – D), každý je zaměřen na slovní zásobu z jiné oblasti.

Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu hana.erlebachova@chc.cz.
ANGLICKÝ JAZYK B1 – STŘEDNĚ POKROČILÍ (68 x 45 minut)

II/2.4c

Stacks Image 62614
Jazykový kurz v Praze 8 – Karlíně


Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 - Karlín
Dny: každou středu


Termín: od září 2018
Čas: 15:00–16:30
Cena: 8 400 Kč
V ceně kurzu jsou zahrnuty učebnice.

Kontaktujte nás už dnes na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz.
INTENZIVNÍ KURZY VŠEOBECNÉ ANGLIČTINY (82 x 45 min.)

II/2.6c

Stacks Image 62592
Intenzivní kurz všeobecné angličtiny pro mírně pokročilé (jazyk. úroveň A2)


Intenzivní kurz všeobecné angličtiny pro středně pokročilé (jazyk. úroveň B1)


Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova) nebo Channel Crossings, Vrážská 238, Praha 5 (naproti vlakovému nádraží).


Kurzy mohou být realizovány také přímo na škole.


Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu jirina.mrkvickova@chc.cz.
Ochutnávka CLIL 
Stacks Image 34844
Půldenní workshop (4x60min) určený všem učitelům, kteří se s metodou CLIL chtějí hlouběji seznámit a případně ji začít využívat ve výuce. Součástí workshopu je tedy nezbytný teoretický úvod, který je doplněn mnoha praktickými aktivitami respektujícími správné zásady přístupu CLIL. Každá z aktivit je poté metodicky vyhodnocena. Samostatnou část tvoří problematika hodnocení žáků v CLILových hodinách.

Cena za účastníka je 990 Kč (vč. DPH).

V případě zájmu jsme připraveni uspořádat uzavřené školení pro učitelský sbor přímo ve vaší škole. Workshop přizpůsobujeme potřebám školy.

Další informace Vám poskytneme na e-mailu: jirina.mrkvickova@chc.cz.
CLIL ve sborovně 
Stacks Image 61515