Labyrinth: CLIL v angličtině a němčině
ENGLISH LABYRINTH A1 
Stacks Image 4575
LABYRINTH Maths&English – A1
Student's Book / Učebnice
 • Autor: Mgr. Martin Čihák a kol.
 • Maloobchodní cena: 239,- CZK
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a profesorem Wilsonem! Učebnice, která kombinuje témata z matematiky a anglického jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 6. a 7. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 4559
LABYRINTH Maths&English – A1
Workbook / Pracovní sešit
 • Autor: Mgr. Martin Čihák a kol.
 • Maloobchodní cena: 149,- CZK
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit matematiky obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí matematiky (Student´s Book) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 6. a 7. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 4563
LABYRINTH Maths&English – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Mgr. Martin Čihák a kol.
 • Maloobchodní cena: 58,- CZK
 • Počet minut celkem: 34:53
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
 • Od roku 2020 je možné všechny poslechy k anglickým učebnicím objednat i jako komplet na USB disku za 539,- CZK.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 4567
LABYRINTH Maths&English – A1
Teacher's Book / Učitelská příručka
 • Autor: Mgr. Martin Čihák a kol.
 • Zpracováno v pdf verzi
 • Ke stažení zdarma zde
 • Počet stran: 40
 • Jazyková úroveň: A1
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 4571
LABYRINTH Maths&English – A1
Board Game / Desková hra
 • Zábavné bludiště pro příznivce matematiky
 • Autor: Mgr. Martin Čihák a kol.
 • Maloobchodní cena: 298,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Nejlépe se učíme hrou! Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 20-40 minut, jazyk hry anglický, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 4661
LABYRINTH Geography&English – A1
Student's Book / Učebnice
 • Bc. Magdaléna Brzá a kol.
 • Maloobchodní cena: 239,- CZK
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a mimozemšťanem Alim! Učebnice, která kombinuje témata ze zeměpisu a anglického jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 6. a 7. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 5351
LABYRINTH Geography&English – A1
Workbook / Pracovní sešit
 • Bc. Magdaléna Brzá a kol.
 • Maloobchodní cena: 149,- CZK
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit zeměpisu obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí zeměpisu (Student´s Book) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 6. a 7. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 4679
LABYRINTH Geography&English – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Bc. Magdaléna Brzá a kol.
 • Maloobchodní cena: 58,- CZK
 • Počet minut celkem: 67:19
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Od roku 2020 je možné všechny poslechy k anglickým učebnicím objednat i jako komplet na USB disku za 539,- CZK.
Ukázkové nahrávky k lekci 1:
Stacks Image 4688
LABYRINTH Geography&English – A1
Teacher's Book / Učitelská příručka
 • Bc. Magdaléna Brzá a kol.
 • Zpracováno v pdf verzi
 • Ke stažení zdarma zde
 • Počet stran: 39
 • Jazyková úroveň: A1
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 4697
LABYRINTH Geography&English – A1
Board Game / Desková hra
 • Cesta kolem světa s Davidem, Laurou a Alim
 • Autor: Bc. Magdaléna Brzá a kol.
 • Maloobchodní cena: 298,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Zábavná desková hra pro milovníky zeměpisu, která napomáhá rozvíjet komunikativní schopnosti žáků. Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 35-50 minut, jazyk hry anglický, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 4793
LABYRINTH Biology&English – A1
Student's Book / Učebnice
 • Autor: Bc. Iva Pavlová a kol.
 • Maloobchodní cena: 239,- CZK
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a strýčkem!
Učebnice, která kombinuje témata z přírodopisu a anglického jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 6. a 7. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 4802
LABYRINTH Biology&English – A1
Workbook / Pracovní sešit
 • Autor: Bc. Iva Pavlová a kol.
 • Maloobchodní cena: 149,- CZK
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit přírodopisu obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí přírodopisu (Student´s Book) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 6. a 7. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 4811
LABYRINTH Biology&English – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Bc. Iva Pavlová a kol.
 • Maloobchodní cena: 58,- CZK
 • Počet minut celkem: 75:28
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Od roku 2020 je možné všechny poslechy k anglickým učebnicím objednat i jako komplet na USB disku za 539,- CZK.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 4820
LABYRINTH Biology&English – A1
Teacher's Book / Učitelská příručka
 • Autor: Bc. Iva Pavlová a kol.
 • Zpracováno v pdf verzi
 • Ke stažení zdarma zde
 • Počet stran: 61
 • Jazyková úroveň: A1
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 4829
LABYRINTH Biology&English – A1
Board Game / Desková hra
 • Dobrodružná cesta přírodou, ve které jde o život!
 • Autor: Bc. Iva Pavlová a kol.
 • Maloobchodní cena: 298,- CZK
 • Počet hráčů: 12-30 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Zábavná desková hra pro milovníky přírodopisu, která napomáhá rozvíjet komunikativní schopnosti žáků. Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 35-50 minut, jazyk hry anglický, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 4921
LABYRINTH History&English – A1
Student's Book / Učebnice
 • Autor: Mgr. Michaela Hlaváčová a kol.
 • Maloobchodní cena: 239,- CZK
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a novým spolužákem Hugem!
Učebnice, která kombinuje témata z dějepisu a anglického jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 6. a 7. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 4930
LABYRINTH History&English – A1
Workbook / Pracovní sešit
 • Autor: Mgr. Michaela Hlaváčová a kol.
 • Maloobchodní cena: 149,- CZK
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit přírodopisu obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí dějepisu (Student´s Book) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 6. a 7. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 4939
LABYRINTH History&English – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Mgr. Michaela Hlaváčová a kol.
 • Maloobchodní cena: 58,- CZK
 • Počet minut celkem: 61:41
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
 • Od roku 2020 je možné všechny poslechy k anglickým učebnicím objednat i jako komplet na USB disku za 539,- CZK.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
LABYRINTH History&English – A1
Teacher's Book / Učitelská příručka
 • Autor: Mgr. Michaela Hlaváčová a kol.
 • Zpracováno v pdf verzi
 • Ke stažení zdarma zde
 • Počet stran: 55
 • Jazyková úroveň: A1
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 4957
LABYRINTH History&English – A1
Board Game / Desková hra
 • S Davidem, Laurou a Hugem za poznáním
 • Autor: Mgr. Michaela Hlaváčová a kol.
 • Maloobchodní cena: 298,- CZK
 • Počet hráčů: 2-4 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Dějiny v otázkách a odpovědích. Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 25-30 minut, jazyk hry anglický, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 5049
LABYRINTH Civics&English – A1
Student's Book / Učebnice
 • Autor: Mgr. Šárka Sedláčková a kol.
 • Maloobchodní cena: 239,- CZK
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a kamarádem Jimmym!
Učebnice, která kombinuje témata z občasné výchovy a anglického jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 6. a 7. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 5058
LABYRINTH Civics&English – A1
Workbook / Pracovní sešit
 • Autor: Mgr. Šárka Sedláčková a kol.
 • Maloobchodní cena: 149,- CZK
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit občanské výchovy obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí občanské výchovy (Student´s Book) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 6. a 7. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 5067
LABYRINTH Civics&English – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Mgr. Šárka Sedláčková a kol.
 • Maloobchodní cena: 58,- CZK
 • Počet minut celkem: 54:59
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Od roku 2020 je možné všechny poslechy k anglickým učebnicím objednat i jako komplet na USB disku za 539,- CZK.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 5076
LABYRINTH Civics&English – A1
Teacher's Book / Učitelská příručka
 • Autor: Mgr. Šárka Sedláčková a kol.
 • Zpracováno v pdf verzi
 • Ke stažení zdarma zde
 • Počet stran: 43
 • Jazyková úroveň: A1
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 5085
LABYRINTH Civics&English – A1
Board Game / Desková hra
 • Cesta kolem světa s Davidem, Laurou a Jimmym
 • Autor: Mgr. Šárka Sedláčková a kol.
 • Maloobchodní cena: 298,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Zábavná desková hra pro milovníky občanské výchovy pro rozvoj komunikativních schopností. Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 20-40 minut, jazyk hry anglický, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
ENGLISH LABYRINTH A2 
Stacks Image 5305
LABYRINTH Maths&English – A2
Student's Book / Učebnice
 • Autor: Mgr. Eva Seidlová a kol.
 • Maloobchodní cena: 239,- CZK
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A2
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za novým dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a profesorem Wilsonem! Učebnice, která kombinuje témata z matematiky a anglického jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), je volným pokračováním Maths&English v jazykové úrovni A1.
Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 5314
LABYRINTH Maths&English – A2
Workbook / Pracovní sešit
 • Autor: Mgr. Eva Seidlová a kol.
 • Maloobchodní cena: 149,- CZK
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A2
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit matematiky obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí matematiky (Student´s Book) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 5323
LABYRINTH Maths&English – A2
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Mgr. Eva Seidlová a kol.
 • Maloobchodní cena: 58,- CZK
 • Počet minut celkem: 45:52
 • Jazyková úroveň: A2
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
 • Transkripce poslechů jsou uvedeny v učitelské příručce.
 • Od roku 2020 je možné všechny poslechy k anglickým učebnicím objednat i jako komplet na USB disku za 539,- CZK.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 5332
LABYRINTH Maths&English – A2
Teacher's Book / Učitelská příručka
 • Autor: Mgr. Eva Seidlová a kol.
 • Zpracováno v pdf verzi
 • Ke stažení zdarma zde
 • Počet stran: 52
 • Jazyková úroveň: A2
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 5341
LABYRINTH Maths&English – A2
Board Game / Desková hra
 • S Laurou a Davidem na cestě kolem světa
 • Autor: Mgr. Eva Seidlová a kol.
 • Maloobchodní cena: 298,- CZK
 • Počet hráčů: max. 6 hráčů + 1 soudce, od 14 let
 • Jazyková úroveň: A2
Zábavná komunikativní hra rozvíjející slovní zásobu s pantomimou, kreslením a pohybem. Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 35-45 minut, jazyk hry anglický, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 5437
LABYRINTH Geography&English – A2
Student's Book / Učebnice
 • Autor: Mgr. Kateřina Molnárová a kol.
 • Maloobchodní cena: 239,- CZK
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A2
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za novým dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a mimozemšťanem Alim! Učebnice, která kombinuje témata ze zeměpisu a anglického jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 5446
LABYRINTH Geography&English – A2
Workbook / Pracovní sešit
 • Autor: Mgr. Kateřina Molnárová a kol.
 • Maloobchodní cena: 149,- CZK
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A2
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit zeměpisu obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí zeměpisu (Student´s Book) v úrovni A2 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 5455
LABYRINTH Geography&English – A2
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Mgr. Kateřina Molnárová a kol.
 • Maloobchodní cena: 58,- CZK
 • Počet minut celkem: 72:25
 • Jazyková úroveň: A2
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Transkripce poslechů jsou uvedeny v učitelské příručce.
 • Od roku 2020 je možné všechny poslechy k anglickým učebnicím objednat i jako komplet na USB disku za 539,- CZK.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 5464
LABYRINTH Geography&English – A2
Teacher's Book / Učitelská příručka
 • Autor: Mgr. Kateřina Molnárová a kol.
 • Zpracováno v pdf verzi
 • Ke stažení zdarma zde
 • Počet stran: 49
 • Jazyková úroveň: A2
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 5473
LABYRINTH Geography&English – A2
Board Game / Desková hra
 • Cesta po Evropě s Davidem, Laurou a Alim
 • Autor: Mgr. Kateřina Molnárová a kol.
 • Maloobchodní cena: 298,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A2
Zábavná desková hra pro milovníky zeměpisu, která napomáhá rozvíjet komunikativní schopnosti žáků a procvičuje jejich zeměpisné znalosti. Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 35-50 minut, jazyk hry anglický, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 5565
LABYRINTH Biology&English – A2
Student's Book / Učebnice
 • Autor: Mgr. Hana Slavíková a kol.
 • Maloobchodní cena: 239,- CZK
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A2
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za novým dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a strýčkem!
Učebnice, která kombinuje témata z přírodopisu a anglického jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), je volným pokračováním Biology&English v jazykové úrovni A1.
Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 5574
LABYRINTH Biology&English – A2
Workbook / Pracovní sešit
 • Autor: Mgr. Hana Slavíková a kol.
 • Maloobchodní cena: 149,- CZK
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A2
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit přírodopisu obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí přírodopisu (Student´s Book) v úrovni A2 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 5583
LABYRINTH Biology&English – A2
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Mgr. Hana Slavíková a kol.
 • Maloobchodní cena: 58,- CZK
 • Počet minut celkem: 50:13
 • Jazyková úroveň: A2
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
 • Transkripce poslechů jsou uvedeny v učitelské příručce.
 • Od roku 2020 je možné všechny poslechy k anglickým učebnicím objednat i jako komplet na USB disku za 539,- CZK.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 5592
LABYRINTH Biology&English – A2
Teacher's Book / Učitelská příručka
 • Autor: Mgr. Hana Slavíková a kol.
 • Zpracováno v pdf verzi
 • Ke stažení zdarma zde
 • Počet stran: 54
 • Jazyková úroveň: A2
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 5601
LABYRINTH Biology&English – A2
Board Game / Desková hra
 • Cesta kolem světa s Davidem, Laurou a strýčkem
 • Autor: Mgr. Hana Slavíková a kol.
 • Maloobchodní cena: 298,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A2
Zábavná desková hra pro milovníky přírodopisu, která napomáhá rozvíjet komunikativní schopnosti žáků a znalosti v oblasti lidského těla. Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 35-50 minut, jazyk hry anglický, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 5693
LABYRINTH History&English – A2
Student's Book / Učebnice
 • Autor: Mgr. Jiří Vašíček a kol.
 • Maloobchodní cena: 239,- CZK
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A2
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za novým dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a spolužákem Hugem!
Učebnice, která kombinuje témata z dějepisu a anglického jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), je volným pokračováním History&English v jazykové úrovni A1.
Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 5702
LABYRINTH History&English – A2
Workbook / Pracovní sešit
 • Autor: Mgr. Jiří Vašíček a kol.
 • Maloobchodní cena: 149,- CZK
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A2
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit přírodopisu obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí dějepisu (Student´s Book) v úrovni A2 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 5711
LABYRINTH History&English – A2
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Mgr. Jiří Vašíček a kol.
 • Maloobchodní cena: 58,- CZK
 • Počet minut celkem: 60:35
 • Jazyková úroveň: A2
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
 • Transkripce poslechů jsou uvedeny v učitelské příručce.
 • Od roku 2020 je možné všechny poslechy k anglickým učebnicím objednat i jako komplet na USB disku za 539,- CZK.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 5720
LABYRINTH History&English – A2
Teacher's Book / Učitelská příručka
 • Autor: Mgr. Jiří Vašíček a kol.
 • Zpracováno v pdf verzi
 • Ke stažení zdarma zde
 • Počet stran: 58
 • Jazyková úroveň: A2
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 5729
LABYRINTH History&English – A2
Board Game / Desková hra
 • Putování časem… s Davidem, Laurou a Hugem zpátky do muzea!
 • Autor: Mgr. Jiří Vašíček a kol.
 • Maloobchodní cena: 298,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 14 let
 • Jazyková úroveň: A2
Vědomostní hra pro velké i malé historiky. Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 30-45 minut, jazyk hry anglický, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 5821
LABYRINTH Civics&English – A2
Student's Book / Učebnice
 • Autor: Bc. Robert Chalupecký a kol.
 • Maloobchodní cena: 239,- CZK
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A2
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za novým dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a kamarádem Jimmym!
Učebnice, která kombinuje témata z občanské výchovy a anglického jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 5830
LABYRINTH Civics&English – A2
Workbook / Pracovní sešit
 • Autor: Bc. Robert Chalupecký a kol.
 • Maloobchodní cena: 149,- CZK
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A2
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit občanské výchovy obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí občanské výchovy (Student´s Book) v úrovni A2 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 5839
LABYRINTH Civics&English – A2
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Bc. Robert Chalupecký a kol.
 • Maloobchodní cena: 58,- CZK
 • Počet minut celkem: 41:45
 • Jazyková úroveň: A2
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
 • Transkripce poslechů jsou uvedeny v učitelské příručce.
 • Od roku 2020 je možné všechny poslechy k anglickým učebnicím objednat i jako komplet na USB disku za 539,- CZK.
Ukázkové nahrávky k lekci 1:
Stacks Image 5848
LABYRINTH Civics&English – A2
Teacher's Book / Učitelská příručka
 • Autor: Bc. Robert Chalupecký a kol.
 • Zpracováno v pdf verzi
 • Ke stažení zdarma zde
 • Počet stran: 47
 • Jazyková úroveň: A2
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 5857
LABYRINTH Civics&English – A2
Board Game / Desková hra
 • Journey Through Europe
 • Autor: Bc. Robert Chalupecký a kol.
 • Maloobchodní cena: 298,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A2
Zábavná desková hra pro rozvoj komunikativních schopností žáků. Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 20-40 minut, jazyk hry anglický, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
DEUTSCH LABYRINTH A1 
Stacks Image 32629
LABYRINTH Mathe&Deutsch – A1
Kursbuch / Učebnice
 • Autor: Mgr. Eva Tykvová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma 5 ks při nákupu deskové hry
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a profesorem PI! Učebnice, která kombinuje témata z matematiky a německého jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 32638
LABYRINTH Mathe&Deutsch – A1
Arbeitsbuch / Pracovní sešit
 • Autor: Mgr. Eva Tykvová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma 5 ks při nákupu deskové hry
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit matematiky obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí matematiky (Kursbuch) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 32647
LABYRINTH Mathe&Deutsch – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Mgr. Eva Tykvová a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet minut celkem: 55:34
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 32665
LABYRINTH Mathe&Deutsch – A1
Lehrerhandbuch / Učitelská příručka
 • Autor: Mgr. Eva Tykvová a kol.
 • Zpracováno v PDF
 • Zdarma k nákupu po vyplnění kontaktního formuláře zde
 • Počet stran: 59
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku lekce 0 a 1 si prohlédněte zde.
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 32674
LABYRINTH Mathe&Deutsch – A1
Brettspiel / Desková hra
 • Lauřina narozeninová cesta. Dobrodružné cestování nejen po Evropě.
 • Autor: Mgr. Eva Tykvová a kol.
 • Maloobchodní cena: 150,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Nejlépe se učíme hrou! Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 20-40 minut, jazyk hry německý, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 32685
LABYRINTH Geografie&Deutsch – A1
Kursbuch / Učebnice
 • Mgr. Lenka Kovačková a Mgr. Jitka Lozanová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma elektronicky při nákupu 2 ks deskových her
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a dinosaurem Arniem! Učebnice, která kombinuje témata ze zeměpisu a německého jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 32694
LABYRINTH Geografie&Deutsch – A1
Arbeitsbuch / Pracovní sešit
 • Mgr. Lenka Kovačková a Mgr. Jitka Lozanová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma elektronicky při nákupu 2 ks deskových her
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit zeměpisu obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí matematiky (Kursbuch) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 32703
LABYRINTH Geografie&Deutsch – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Mgr. Lenka Kovačková a Mgr. Jitka Lozanová a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet minut celkem: 55:06
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 32718
LABYRINTH Geografie&Deutsch – A1
Lehrerhandbuch / Učitelská příručka
 • Mgr. Lenka Kovačková a Mgr. Jitka Lozanová a kol.
 • Zpracováno v PDF
 • Zdarma k nákupu po vyplnění kontaktního formuláře zde
 • Počet stran: 59
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku lekce 0 a 1 si prohlédněte zde.
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 32727
LABYRINTH Geografie&Deutsch – A1
Brettspiel / Desková hra
 • S Laurou, Davidem a Arniem na cestě po Evropě
 • Mgr. Lenka Kovačková a Mgr. Jitka Lozanová a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Nejlépe se učíme hrou! Vypravte se s Davidem, Laurou a Arniem po Evropě a připomeňte si, která místa navštívili a co zde viděli. Kdo toho ví nejvíc? Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 45 minut, jazyk hry německý, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 32738
LABYRINTH Biologie&Deutsch – A1
Kursbuch / Učebnice
 • Autor: Mgr. Marie Julišová a Mgr. Eva Mikešová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma 5 ks při nákupu deskové hry
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a mimozemšťanem Homem! Učebnice, která kombinuje témata z přírodopisu a německého jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 32747
LABYRINTH Biologie&Deutsch – A1
Arbeitsbuch / Pracovní sešit
 • Autor: Mgr. Marie Julišová a Mgr. Eva Mikešová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma 5 ks při nákupu deskové hry
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit přírodopisu obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí matematiky (Kursbuch) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 32756
LABYRINTH Biologie&Deutsch – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Mgr. Marie Julišová a Mgr. Eva Mikešová a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet minut celkem: 50:56
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 32774
LABYRINTH Biologie&Deutsch – A1
Lehrerhandbuch / Učitelská příručka
 • Autor: Mgr. Marie Julišová a Mgr. Eva Mikešová a kol.
 • Zpracováno v PDF
 • Zdarma k nákupu po vyplnění kontaktního formuláře zde
 • Počet stran: 50
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku lekce 0 a 1 si prohlédněte zde.
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 32783
LABYRINTH Biologie&Deutsch – A1
Brettspiel / Desková hra
 • Cesta do Kostizemě – pomáháme Homovi poznat náš svět.
 • Autor: Mgr. Marie Julišová a Mgr. Eva Mikešová a kol.
 • Maloobchodní cena: 150,- CZK
 • Počet hráčů: 12-30 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Nejlépe se učíme hrou! Vydejte se na cestu s Homem a sbírejte kostibody. Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 30-50 minut, jazyk hry německý, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 32794
LABYRINTH Geschichte&Deutsch – A1
Kursbuch / Učebnice
 • Mgr. Anita Báchorová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma elektronicky při nákupu 2 ks deskových her
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a jejich čtyřnohým kamarádem Karlem! Učebnice, která kombinuje témata z dějepisu a německého jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 32803
LABYRINTH Geschichte&Deutsch – A1
Arbeitsbuch / Pracovní sešit
 • Mgr. Anita Báchorová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma elektronicky při nákupu 2 ks deskových her
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit dějepisu obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí matematiky (Kursbuch) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 32812
LABYRINTH Geschichte&Deutsch – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Mgr. Anita Báchorová a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet minut celkem: 46:05
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 32827
LABYRINTH Geschichte&Deutsch – A1
Lehrerhandbuch / Učitelská příručka
 • Mgr. Anita Báchorová a kol.
 • Zpracováno v PDF
 • Zdarma k nákupu po vyplnění kontaktního formuláře zde
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku lekce 0 a 1 si prohlédněte zde.
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 32836
LABYRINTH Geschichte&Deutsch – A1
Brettspiel / Desková hra
 • Laura, David a Karel na cestě kolem světa za 80 dní
 • Mgr. Anita Báchorová a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Nejlépe se učíme hrou! Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě. Cestujte netradičně, a to třeba ponorkou nebo balónem, a poznávejte svět od 18. století až do současnosti.
Délka hry 30-45 minut, jazyk hry německý, pravidla hry v českém jazyce.
Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 32847
LABYRINTH Gesellschaftslehre&Deutsch – A1
Kursbuch / Učebnice
 • Autor: Mgr. Kateřina Mlejnková Hošková a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma 1 ks při nákupu deskové hry
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Dobrodružství začíná s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a Wendelínem! Učebnice, která kombinuje témata z občanské výchovy a německého jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 32856
LABYRINTH Gesellschaftslehre&Deutsch – A1
Arbeitsbuch / Pracovní sešit
 • Autor: Mgr. Kateřina Mlejnková Hošková a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma 1 ks při nákupu deskové hry
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit občanské výchovy obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí matematiky (Kursbuch) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 32865
LABYRINTH Gesellschaftslehre&Deutsch – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Mgr. Kateřina Mlejnková Hošková a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet minut celkem: 61:16
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 32883
LABYRINTH Gesellschaftslehre&Deutsch – A1
Lehrerhandbuch / Učitelská příručka
 • Autor: Mgr. Kateřina Mlejnková Hošková a kol.
 • Zpracováno v PDF
 • Zdarma k nákupu po vyplnění kontaktního formuláře zde
 • Počet stran: 50
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku lekce 0 a 1 si prohlédněte zde.
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 32892
LABYRINTH Gesellschaftslehre&Deutsch – A1
Brettspiel / Desková hra
 • Běh labyrintem s Laurou, Davidem a Wendelínem
 • Autor: Mgr. Kateřina Mlejnková Hošková a kol.
 • Maloobchodní cena: 150,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Taktická hra pro každého! Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 30-40 minut, jazyk hry německý, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.