Labyrinth - Aktuality
Aktuality 
Stacks Image 66072
Místo a čas konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 od 9 do 15:30 hod.
Kurz v rozsahu 8 x 45 min. má akreditaci DVPP (lze financovat z prostředků „šablon“). Přihlásit se mohou všichni učitelé ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří se chtějí seznámit s metodologií CLIL i s jejím využitím v praxi.
Cena pro jednoho účastníka činí 1990 Kč.
Více informací vč. anotace kurzu naleznete v pozvánce zde. Přihlásit se můžete zde.
Stacks Image 66084
Místo a čas konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8, vždy od 9 do 16 hodin.
Kurz je zaměřen na výuku metodou CLIL v prostředí gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ.
Úvodní část je věnována teoretické průpravě. Na praktických ukázkách z předmětů matematiky, chemie, fyziky, zeměpisu atd. si účastníci potvrdí a ujasní získané znalosti a také se naučí CLIL efektivně zařazovat do běžné výuky.
Kurz v rozsahu 16 x 45 min. má akreditaci DVPP (lze financovat z prostředků „šablon“ č. III/2.2c).
Více informací naleznete v pozvánce zde. Přihlásit se můžete zde.
Stacks Image 66096
Místo a čas konání: Channel Crossings, Vrážská 238, Praha 5 – Radotín, od 9 do 15:30 hodin.
Kurz v rozsahu 8 x 45 min. má akreditaci DVPP (lze financovat z prostředků „šablon“).
Přihlásit se mohou všichni učitelé gymnázií, SŠ, SOU, VOŠ, kteří se chtějí seznámit s metodologií CLIL i s praktickým využitím v běžné výuce.
Cena pro jednoho účastníka činí 1990 Kč.
Více informací naleznete v pozvánce zde. Přihlásit se můžete zde.
Stacks Image 66060
Kurz Metodologie výuky formou CLIL (8x45 min.) se uskuteční 23. dubna 2018 v Praze od 9 do 15:30 hod.
Vítáni jsou všichni učitelé němčiny na ZŠ a SŠ i učitelé, kteří by chtěli zařadit metodu CLIL do svého všeobecně vzdělávacího předmětu s využitím německého jazyka.
Každý účastník získá kompletní sadu učebních materiálů Labyrinth s němčinou – 10 učebnic, 10 pracovních sešitů, 1 poslechové CD, 1 deskovou hru a učitelskou příručku.
Více informací naleznete v pozvánce zde. Přihlásit se můžete zde.
Stacks Image 66120
Místo a čas konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 od 9 do 15:30 hod.

Kurz v rozsahu 8 x 45 min. má akreditaci DVPP
(lze financovat z prostředků „šablon“). Tato vzdělávací akce je vynikající příležitostí pro učitele na 1. stupni ZŠ, jak se s metodologií CLIL seznámit a pomocí praktických ukázek si CLIL osvojit. Každý absolvent tohoto kurzu bude schopen zařadit CLIL do běžné výuky.

Cena pro jednoho účastníka činí 1990 Kč.

Více informací vč. anotace kurzu naleznete v pozvánce zde. Přihlásit se můžete zde.
Stacks Image 66108
Dvoudenní kurz v rozsahu (16 x 45 min.) English Vocabulary Essentials for CLIL in Science (Geography and Biology) je určen pro učitele ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií.
Zaměřuje se na rozvíjení odborné slovní zásoby pro výuku metodou CLIL v hodinách zeměpisu a přírodopisu. Kurz je možné objednat i včetně ubytování. Účastníci obdrží učební materiály Labyrinth.
Cena pro jednoho účastníka činí 4700 Kč.
Více informací naleznete v pozvánce zde. Přihlásit se můžete zde.
Stacks Image 66150
Místo a čas konání: Jazyková škola Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8, vždy od 9 do 16 hodin.

Vítani jsou všichni učitelé ZŠ, gymnázií, SŠ, SOU, VOŠ, kteří mají zájem o osobní a profesní seberozvoj v oblasti mentoringu. Účastníci během čtyřdenního vzdělávacího programu získají potřebné vědomosti, schopnosti i dovednosti pro vedení mentorských setkání.
Kurz je veden v češtině.

Kurz v rozsahu 32 x 45 min. má akreditaci DVPP. Lze financovat z prostředků „šablon“ ZŠ č. II/2.2d, SŠ č. III/2.3, VOŠ IV/2.3

Každý účastník kurzu, který se přihlásí do 31. 5. 2018, získá navíc dárkovou kartičku STARBUCKS v hodnotě 200 Kč.

Více informací vč. anotace kurzu naleznete v pozvánce zde. Přihlásit se můžete zde.
Napsali o nás 
Stacks Image 39927
Komentáře pedagogů, kteří učební řadu Labyrinth zařazují do výuky 
Stacks Image 65513